Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Ελλάδα – Iσραήλ 2012-2014: Διμερής Συνεργασία

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του Δελτίου Τύπου του Δήμου για την επιτυχημένη αποστολή στο Ισραήλ και άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα:
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έσπευσε να προ-δημοσιεύσει την προκήρυξη «Ελλάδα – Iσραήλ 2012-2014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Ελλάδας – Ισραήλ 2012-2014 προς όφελος των επιχειρήσεων».

Στόχος είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις του Ισραήλ, μέσω της από κοινού εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων από την Ελλάδα ή το Ισραήλ.
Η συνεργασία θα  είναι ανοιχτή  σε επιστημονικά  θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εδώ.

Θα μπορούσε να γίνει κάτι με το γνωστό εβραϊκό προικοσύμφωνο που βρίσκεται στο δημοτικό μουσείο. Αλλού τα προικοσύμφωνα τα έχουν συνδέσει ήδη με την τεχνολογία: Γαμήλια συμβόλαια στον ελληνικό χώρο 1500-1830 από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: