Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Καθαρή πόλη

Να λοιπόν που οι λύσεις υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί, και είναι εύκολα προσβάσιμες. Αρκεί να ξέρει κανείς εγγλέζικα για να μπορέσει να καταλάβει.

Στην Ευρώπη υπάρχει ένα δίκτυο 130 πόλεων με την ονομασία Eurocities. Σκοπός του είναι μεταξύ άλλων, η συνεργασία με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Την Ελλάδα εκπροσωπούν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Μαρούσι (θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση και η πόλη μας).
Τα αποτελέσματα της δουλειάς του δικτύου δημοσιεύονται με κάθε λεπτομέρεια. Διαφημίζονται επίσης οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν και δίνονται απλόχερα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους σε κάθε πόλη.

Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να δούμε τι κάνουν 20 μεγάλες πόλεις με την καθαριότητα: "Our Clean Cities Best Practice Guide".

Οι καθαροί και όμορφοι δρόμοι, αποτελούν βασικό συστατικό της αειοφόρου ανάπτυξης των πόλεων. Η ομάδα εργασίας για καθαρές πόλεις του περιβαλλοντικού φόρουμ των Eurocities, έχει ως σκοπό τη βελτίωση της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με τα απορρίμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: