Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

Όλοι στον αγώνα

Εγώ,
ο Νικόλαος Γκόντας,
Δήμαρχος Ιωαννίνων και
Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ιωαννίνων,
ο οποίος κατέστησα το Δήμο Ιωαννιτών «πρωταθλητή των έργων»,
σύμφωνα και με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
ο οποίος χαρακτηρίζομαι από έρευνα της Public Issue (Καθημερινή, 24-05-08 και 14-06-08) ως «ιστορικά ο καλύτερος Δήμαρχος»,
που άλλαξα ριζικά την προοπτική των Ιωαννίνων,

είμαι αποφασισμένος
να αγωνιστώ και
για την αποκατάσταση της διασαλευθείσης νομιμότητας
και του τρωθέντος,
από τις ενέργειες του Δημ. Πανοζάχου,
κύρους της Περιφέρειας.
Ιωάννινα, 14/7/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: