Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Λόγος μεγάλου ανδρός"Η ψηφιακή εποχή έχει καταφθάσει."

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ
Ιωάννινα, Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008
(από το συνέδριο του ομίλου ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: